• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Tin tức

VĂN BẢN PHÁP QUY

11:32 | 05/06/2017


Thông tư số 39/2019/TT-BGTVngày 15/10/2019 - Quy định trách nhiệm của phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu phương tiện thủy nội địa.
Thông tư số 40/2019/TT-BGTVngày 15/10/2019 - Quy định thi, kiểm tra, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
+ PL Thông tư số 40/2019/TT-BGTVngày 15/10/2019 - Mẫu giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn và mã vùng của GCNKNCM , CCCM tại các địa phương.
Thông tư số 01/2017/TT-BGTVngày 20/01/2017 - Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

 
Thông tư số 02/2017/TT-BGTVngày 20/01/2017 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com