• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2020

10:09 | 29/06/2017

Thực hiện chính sách Trung tâm gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm. Trung tâm CTTA thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần thiết bị hàng hải Mecom với thông tin cụ thể như sau:

thegioixinh.net thienhaso.com