• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Kết quả Kỳ thi Cấp GCNKNCM Thuyền, Máy trưởng PTTNĐ khóa 66/2017 tại Cần Thơ

09:17 | 27/11/2017

KẾT QUẢ KỲ THI

CẤP GCNKNCM THUYỀN, MÁY TRƯỞNG PTTNĐ

KHÓA 66/2017 CỦA CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

(Khóa 07/2017 của Trường CĐ GTVT đường thủy II)

 

         Thực  hiện kế hoạch đào tạo do Bộ GTVT giao cho trường năm 2017, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

         Khóa học khai giảng ngày 20/09/2017 bế giảng ngày 26/10/2017 với tổng số 297 học viên dự học. Sau một thời gian học tập, với sự nỗ lực của giáo viên và học viên, các học viên dự học đều đạt kết quả học tập tốt, đủ điều kiện để đưa vào danh sách dự thi tốt nghiệp cuối khóa.

 

         Ngày 16/11/2017 Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam có Quyết định số 1505/QĐ-CĐTNĐ thành lập Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 07/2017 tổ chức thi tại Cần Thơ từ ngày 23/11/2017 đến ngày 25/11/2017, với kết quả cụ thể như sau :

 

Hạng GCNKNCM

Tổng số học viên được duyệt dự thi

Tổng số học viên vắng thi

Tổng số học viên dự thi thực tế

Tổng số học viên thi rớt

Tổng số học viên thi đạt

Tỷ lệ % thi đạt

Thuyền trưởng hạng nhì

63

20

43

1

42

97.7%

Thuyền trưởng hạng ba

108

15

93

1

92

98.9%

Thuyền trưởng hạng tư

23

0

23

1

22

95.7%

Máy trưởng hạng nhì

42

6

36

5

31

86.1%

Máy trưởng hạng ba

61

18

43

1

42

97.7%

Cộng toàn khóa

297

59

238

9

229

96.2%

 

          Sau ba ngày tổ chức thi, Hội đồng thi đã làm việc hết sức nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi và đã tổ chức cho khóa thi thành công tốt đẹp.

          

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com