• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

KẾ HOẠCH THI, KIỂM TRA TRONG THÁNG 07 NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG

10:47 | 14/12/2021

Ngày 08/07/2022: Kiểm tra cấp CCCM NV K03/2022 tại Trường
Ngày 21/07/2022: Dự kiến thi TMT K03/2022 tại Trường
thegioixinh.net thienhaso.com