• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Giáo trình

Giáo trình GCNKNCM thuyền, máy trưởng PT thủy nội địa.

03:41 | 24/04/2018


THUYỀN TRƯỞNG HẠNG NHÂT
THUYỀN TRƯỞNG HẠNG NHÌ
THUYỀN TRƯỞNG HẠNG BA
THUYỀN TRƯỞNG HẠNG TƯ

MÁY TRƯỞNG HẠNG NHẤT
MÁY TRƯỞNG HẠNG NHÌ
MÁY TRƯỞNG HẠNG BA

LÁI PHƯƠNG TIỆN HẠNG NHẤT
LÁI PHƯƠNG TIỆN HẠNG NHÌ
THỦY THỦ HẠNG NHẤT
THỦY THỦ HẠNG NHÌ
THỢ MÁY HẠNG NHẤT
THỢ MÁY HẠNG NHÌ

AN TOÀN VEN BIỂN
ĐIỀU KHIỂN VEN BIỂN
TỐC ĐỘ CAO LOẠI 1
TỐC ĐỘ CAO LOẠI 2
AN TOÀN HÓA CHẤT
AN TOÀN KHÍ HÓA LỎNG
AN TOÀN XĂNG DẦU

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com