• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Tin tức

KẾT QUẢ THI CẤP GCNKNCM TMT KHÓA 06/2018 TẠI TRƯỜNG

03:21 | 22/10/2018

KẾT QUẢ KỲ THI

CẤP GCNKNCM THUYỀN, MÁY TRƯỞNG PTTNĐ

KHÓA 30/2018 CỦA CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

(Khóa 06/2018 của Trường CĐ GTVT đường thủy II)

 

         Thực  hiện kế hoạch đào tạo do Bộ GTVT giao cho trường năm 2018, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

         Khóa học khai giảng ngày 21/8/2018, bế giảng ngày 02/10/2018 với tổng số 299 học viên dự học. Sau một thời gian học tập, với sự nỗ lực của giáo viên và học viên, các học viên dự học đều đạt kết quả học tập tốt, đủ điều kiện để đưa vào danh sách dự thi tốt nghiệp cuối khóa.

 

         Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đã có Quyết định thành lập Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 06/2018 tổ chức thi tại Trường từ ngày 19/10/2018 đến ngày 21/10/2018, với kết quả cụ thể như sau :

 

Hạng GCNKNCM

Tổng số học viên được duyệt dự thi

Tổng số học viên vắng thi

Tổng số học viên dự thi thực tế

Tổng số học viên thi rớt

Tổng số học viên thi đạt

Tỷ lệ % thi đạt

Thuyền trưởng hạng nhất

33

3

30

3

27

90%

Thuyền trưởng hạng nhì

46

13

33

3

30

90,9%

Thuyền trưởng hạng ba

101

29

72

0

72

100%

Máy trưởng hạng nhất

34

6

28

0

28

100%

Máy trưởng hạng nhì

20

7

13

0

13

100%

Máy trưởng hạng ba

65

10

55

1

54

98,2%

Cộng toàn khóa

299

68

231

7

224

97%

 

          Sau ba ngày tổ chức thi, Hội đồng thi đã làm việc hết sức nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi và đã tổ chức cho khóa thi thành công tốt đẹp.

Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com