• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Tin tức

KẾT QUẢ THI CẤP GCNKNCM TMT KHÓA 01/2018 TẠI TRƯỜNG

10:21 | 10/04/2018

 

KẾT QUẢ KỲ THI

CẤP GCNKNCM THUYỀN, MÁY TRƯỞNG PTTNĐ

KHÓA 05/2018 CỦA CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

(Khóa 01/2018 của Trường CĐ GTVT đường thủy II)

 

         Thực  hiện kế hoạch đào tạo do Bộ GTVT giao cho trường năm 2017, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

         Khóa học khai giảng ngày 05/02/2018, bế giảng ngày 20/03/2018 với tổng số 256 học viên dự học. Sau một thời gian học tập, với sự nỗ lực của giáo viên và học viên, các học viên dự học đều đạt kết quả học tập tốt, đủ điều kiện để đưa vào danh sách dự thi tốt nghiệp cuối khóa.

 

         Ngày 03/04/2018 Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam có Quyết định Quyết định số 173

/QĐ-CĐTNĐ thành lập Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 01/2018 tổ chức thi tại Trường từ ngày 05/04/2018 đến ngày 07/04/2018, với kết quả cụ thể như sau :

 

Hạng GCNKNCM

Tổng số học viên được duyệt dự thi

Tổng số học viên vắng thi

Tổng số học viên dự thi thực tế

Tổng số học viên thi rớt

Tổng số học viên thi đạt

Tỷ lệ % thi đạt

Thuyền trưởng hạng nhất

14

3

11

0

11

100%

Thuyền trưởng hạng nhì

80

18

62

3

59

95.2%

Thuyền trưởng hạng ba

66

31

35

1

34

97.1%

Máy trưởng hạng nhất

7

3

4

0

4

100%

Máy trưởng hạng nhì

69

12

57

2

55

96.5%

Máy trưởng hạng ba

20

10

10

0

10

100%

Cộng toàn khóa

256

77

179

6

173

96.6%

 

          Sau ba ngày tổ chức thi, Hội đồng thi đã làm việc hết sức nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi và đã tổ chức cho khóa thi thành công tốt đẹp.

          Sau đây là một số hình ảnh khai mạc Hội đồng thi cấp GCN khả năng chuyên môn thuyền, máy trưởng PTTNĐ khóa 01/2018 tại Trường. Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com