• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Kết quả Kỳ thi Cấp GCNKNCM Thuyền, Máy trưởng PTTNĐ khóa 01/2018 tại Trường.

09:00 | 20/07/2017

KẾT QUẢ KỲ THI

CẤP GCNKNCM THUYỀN, MÁY TRƯỞNG PTTNĐ

KHÓA 01/2018 CỦA CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

(Khóa 04/2017 của Trường CĐ GTVT đường thủy II)

 

         Thực  hiện kế hoạch đào tạo do Bộ GTVT giao cho trường năm 2017, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

         Khóa học khai giảng ngày 17/11/2017, bế giảng ngày 24/12/2017 với tổng số 257 học viên dự học. Sau một thời gian học tập, với sự nỗ lực của giáo viên và học viên, các học viên dự học đều đạt kết quả học tập tốt, đủ điều kiện để đưa vào danh sách dự thi tốt nghiệp cuối khóa.

 

         Ngày 09/01/2018 Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam có Quyết định Quyết định số 03/QĐ-CĐTNĐ thành lập Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 04/2017 tổ chức thi tại Trường từ ngày 11/01/2018 đến ngày 13/01/2018, với kết quả cụ thể như sau :

 

Hạng GCNKNCM

Tổng số học viên được duyệt dự thi

Tổng số học viên vắng thi

Tổng số học viên dự thi thực tế

Tổng số học viên thi rớt

Tổng số học viên thi đạt

Tỷ lệ % thi đạt

Thuyền trưởng hạng nhất

19

2

17

0

17

100%

Thuyền trưởng hạng nhì

65

15

50

2

48

96%

Thuyền trưởng hạng ba

91

33

58

1

57

98.3%

Máy trưởng hạng nhất

14

5

9

0

9

100%

Máy trưởng hạng nhì

30

12

18

0

18

100%

Máy trưởng hạng ba

38

10

28

1

27

96.4%

Cộng toàn khóa

257

77

180

4

176

97.8%

 

          Sau ba ngày tổ chức thi, Hội đồng thi đã làm việc hết sức nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi và đã tổ chức cho khóa thi thành công tốt đẹp.

          Sau đây là một số hình ảnh khai mạc Hội đồng thi cấp GCN khả năng chuyên môn thuyền, máy trưởng PTTNĐ khóa 01/2018 tại Trường.

 

 
Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com