• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

KẾT QUẢ THI CẤP GCNKNCM TMT KHÓA 02/2018 TẠI TRƯỜNG

08:51 | 07/02/2018

 

KẾT QUẢ KỲ THI

CẤP GCNKNCM THUYỀN, MÁY TRƯỞNG PTTNĐ

KHÓA 12/2018 CỦA CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

(Khóa 02/2018 của Trường CĐ GTVT đường thủy II)


Thực  hiện kế hoạch đào tạo do Bộ GTVT giao cho trường năm 2018, Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II

Khóa học khai giảng ngày 17/4/2018, bế giảng ngày 26/5/2018 với tổng số 281 học viên dự học. Sau một thời gian học tập, với sự nỗ lực của giáo viên và học viên, các học viên dự học đều đạt kết quả học tập tốt, đủ điều kiện để đưa vào danh sách dự thi tốt nghiệp cuối khóa.

Ngày 19/6/2018 Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đã có Quyết định Quyết định thành lập Hội đồng thi cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa khóa 02/2018 tổ chức thi tại Trường từ ngày 20/06/2018 đến ngày 22/06/2018, với kết quả cụ thể như sau :

 

Hạng GCNKNCM

Tổng số học viên được duyệt dự thi

Tổng số học viên vắng thi

Tổng số học viên dự thi thực tế

Tổng số học viên thi rớt

Tổng số học viên thi đạt

Tỷ lệ % thi đạt

Thuyền trưởng hạng nhì

52

21

31

0

31

100%

Thuyền trưởng hạng ba

81

26

55

1

54

98.2%

Máy trưởng hạng nhất

18

6

12

0

12

100%

Máy trưởng hạng nhì

78

27

51

0

51

100%

Máy trưởng hạng ba

52

24

28

2

26

92.9%

Cộng toàn khóa

281

104

177

3

174

98.3%

 
Sau ba ngày tổ chức thi, Hội đồng thi đã làm việc hết sức nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi và đã tổ chức cho khóa thi thành công tốt đẹp.
Sau đây là một số hình ảnh khai mạc Hội đồng thi cấp GCN khả năng chuyên môn thuyền, máy trưởng PTTNĐ khóa 02/2018 tại Trường.
 Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com